Sản phẩm công nghiệp

DENSO cung cấp thiết bị điều hòa không khí công nghiệp, cũng như các hệ thống công nghiệp như Rô bốt công nghiệp và Máy quét mã vạch và mã QR cầm tay. Chúng tôi đã phát triển những hệ thống này bằng cách vận dụng năng lực chuyên môn về công nghệ đạt được ở lĩnh vực ô tô.
Xin lưu ý rằng một số sản phẩm chỉ được cung cấp ở Nhật Bản.