Přístup společnosti DENSO

Předvídání, důvěryhodnost a spolupráce 

Přístup společnosti DENSO vyjadřuje hodnoty a přesvědčení našich zaměstnanců po celém světě, díky nimž přispíváme od založení firmy v roce 1949 do automobilového průmyslu a společnosti jako celku. 

Předvídavost

Vize

Předvídejte změnu

Abychom nestále překvapovali a působili na naše zákazníky, musíme přemýšlet o tom, co je pro společnost jako celek nezbytné a čím k tomu můžeme přispět. K tomu musí mít každý z nás vizi vlastní budoucnosti a touhu stát se průkopníkem.

Tvořivost

Vytvářejte nové hodnoty

Při dosahování cílů se projevují tendence tíhnout k minulým vzorům. Musíme podporovat nové myšlenky a prosazovat tvořivost a přitom zkoumat problémy z nejrůznějších úhlů.

Výzva

Překonávejte obtíže

Chceme-li v našich obchodních činnostech projevovat novátorský přístup, musíme mít železnou vůli a vysoké ambice. Musíme se navzájem podporovat v přijímání nových výzev a nenechat se zastrašit překážkami, které nám stojí v cestě; vždy musíme být na úkol připraveni a vytrvat v úsilí. Budeme-li k řešení problémů přistupovat s pevnou vůlí a silnou touhou realizovat naše cíle, získáme sílu překonávat překážky. 

Důvěryhodnost

Kvalita na prvním místě

Zajistěte pro naše zákazníky nejlepší kvalitu

Chceme-li získat důvěru klientů a koncových uživatelů, musíme se zaměřit na prvním místě na kvalitu. Každý zaměstnanec musí klást důraz na kvalitu a každý musí zastávat jednotný přístup.

Ověření na místě

Držte se striktně faktů

Při řešení problémů je nutné nejprve porozumět situaci přímo na místě a určit základní příčinu. Pak lze vypracovat odpovídající řešení.

Kaizen, neustálé zlepšování

Snažte se dosahovat vyšších úrovní

Za každé situace se snažte dosáhnout vyšších příček. Snažte se dnes pracovat lépe než včera a zítra lépe než dnes, tak se budete postupně a trvale zlepšovat (kaizen). 

Spolupráce

Komunikace

Snažte se navzájem zcela pochopit

Snažíme se komunikovat tak, aby zmizela bariéra mezi hierarchickými úrovněmi. Aby byla komunikace v rámci společnosti smysluplná, musíme nejprve správně označit situaci a pohled druhé strany a pak dojít ke vzájemnému pochopení.

Týmová práce

Dosáhněte maxima jako tým

Při dosahování úkolů musíme navzájem spolupracovat. K tomu je nutné, aby byl každý z nás nadšeným účastníkem, který pracuje v týmu a v prostředí vzájemného porozumění, jak nejlépe umí. Týmová práce přináší mnohem větší výsledky, než jen součet jednotlivých částí.

Rozvoj člověka

Rozvíjejte se sami a rozvíjejte příští generaci

Aby každý zaměstnanec plně rozvinul svůj potenciál, musíme podporovat možnosti sebevyjádření a vytvářet prostředí, které posiluje a pomáhá vývoji každého zaměstnance.