Filozofie společnosti DENSO

„Filozofie společnosti DENSO“ vede naše podnikové činnosti a zajišťuje, že budeme i nadále společností, které důvěřují lidé po celém světě.

Poslání

Přispívat k lepšímu světu vytvářením hodnot s vizí pro budoucnost. 

Principy řízení

  1. Spokojenost zákazníka díky kvalitním produktům a službám.
  2. Globální růst díky předvídání změn.
  3. Ochrana životního prostředí a společenská harmonie.
  4. Životaschopnost společnosti a respekt k jednotlivci.

Individuální přístup

  1. Myšlenková kreativita a spolehlivost při činnostech.
  2. Spolupráce a průkopnictví.
  3. Důvěryhodnost na základě práce na sobě.