DENSO

INNOVACE

Inovace nevyvstává z poptávky.
Ve společnosti DENSO inovace
vychází z pohledu do budoucnosti a hledání štěstí lidí.


BUDOUCNOST

Předpovídané sociální problémy v roce 2030

Source:IPCC AR5 WGⅠ

Source:Global Health Estimates(GHE)2013

Source:"The Internet of Things:a movement, not a market,"IHS Markit


ŘEŠENÍ

Společnost DENSO bude dál inovovat svou technologii „Mobility“ a „MONOZUKURI“, aby vyřešila tyto sociální problémy.

*MONOZUKURI: Japonský výraz pro „vytváření věcí“. MONOZUKURI se skládá z myšlenky vlastnit ducha vytvářejícího excelentní výrobky, které mohou zlepšit produkční systémy a procesy.