Executive Management

PT. DENSO Indonesia

Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Direktur

  • Atsushi Suzuki
  • Antonius Hartoyo
  • Takashi Kubo
  • Abdul Ghonin
  • Yoshitaka Kajita

PT. DENSO Sales Indonesia

Presiden Direktur

Direktur

  • Tjia Marwan

PT. Hamaden Indonesia Manufacturing

Presiden Direktur

PT. TD Automotive Compressor Indonesia

Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Direktur

  • Hiroaki Watanabe