Kontaktformulär för företagsinformation

Asterisk (*) anger obligatorisk information

Kategori *
Namn*

Viktiga punkter när det gäller svar från vårt företag.

  1. Beroende på frågans art kan du få ditt svar via vanlig post, telefon eller fax. Var medveten om att vi i sådana fall skriver ut eller använder den information du tillhandahåller oss med.
  2. Alla svar ges i avsikt att besvara din specifika fråga. Innehållet i våra svar ska inte, i sin helhet eller i delar, användas för andra syften eller yppas för tredje part utan medgivande från DENSO.
  3. Även om de ansvariga teamen gör sitt bästa för att besvara dina frågor eller förslag så snart som möjligt, kan det ibland ta tid att bevara vissa frågor. Vi kan heller inte garantera att vi kan besvara alla förfrågningar. Förfrågningar som inkommer lördagar, söndagar, nationella helgdagar, helgdagar vid nyår och under sommarsemestrar tas om hand från och med efterföljande arbetsdag.