นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น (ในที่นี้หมายถึง บริษัทของเรา) ได้พยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของเรามาโดยตลอด ด้วยข้อมูลของลูกค้าที่มีมากขึ้นจากการลงทะเบียนผู้ใช้งาน, โปรแกรมทำราคา, แบบสำรวจผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ การจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างเหมาะสมได้กลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

บริษัทของเราได้จัดทำ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ดังที่นำเสนอด้านล่าง และเราให้สัญญาว่าจะจัดการเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและเพลิดเพลินกับการใช้งานด้วยการดำเนินการป้องกันการใช้งาน, การเปิดเผย, การดัดแปลงข้อมูลส่วนตัวส่งไปยังลูกค้าของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

คำจำกัดความของข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่ให้กับบริษัทของเรา ซึ่งอาจใช้ในการระบุตัวตนบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่บ้านหรือที่อยู่ทางกายภาพอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวบุคคลอย่างชัดเจน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เมื่อบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่นเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ต เราจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎพื้นฐานที่ว่า ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกให้โดยเต็มใจ (จากการลงทะเบียน) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต่อการเก็บข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งจะถูกเปิดเผยโดยชัดเจน ซึ่งหากคุณไม่ต้องการที่จะให้ (ลงทะเบียน) ข้อมูลส่วนตัวที่เราต้องการ คุณสามารถปฏิเสธที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่สามารถเข้าใช้บริการบางอย่างที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทของเราได้

วัตถุประสงค์และข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลส่วนตัว

เมื่อเราขอข้อมูลส่วนตัว (การลงทะเบียน) เราจะเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้า จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม กฎทั่วไปจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวไว้ในขอบเขตต่อไปนี้ นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการอื่นๆ ในฐานะข้อมูลทางสถิติในกรณีข้อมูลนั้นไม่สามารถจำแนกความแตกต่างส่วนบุคคลได้

  • เพื่อมอบสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการ

  • เพื่อพัฒนาบริการที่เรามอบให้กับคุณ

  • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่แก่คุณ

กฎเกี่ยวกับการงดการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ให้ (ตอนลงทะเบียน) กับเราให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

  1. คุณอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สาม

  2. ข้อมูลส่วนตัวของคุณต้องได้รับการเปิดเผยให้กับบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้รับเหมาช่วง ซึ่งเราได้ทำข้อตกลงการเก็บรักษาความลับเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว ดังที่เราได้กล่าวแจ้งไปก่อนหน้านี้ (ตัวอย่าง: การสั่งการให้ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจัดส่งรางวัลให้กับคุณ)

  3. ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกประมวลผลให้เป็นข้อมูลเชิงสถิติซึ่งจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ

  4. กฎหมายกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

การใช้จดหมายทางตรง

เราจะไม่ใช้ชื่อ ที่อยู่อีเมล เลขที่อยู่ IP ที่อยู่ทางกายภาพ ฯลฯ ที่มอบให้กับเรา ยกเว้นในกรณีข้างต้น สำหรับการส่งจดหมายทางตรงใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ให้ความยินยอมเป็นพิเศษเมื่อทำการลงทะเบียน เราจะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณในการส่งข้อมูลให้กับคุณ เช่น การแจ้งผลการชนะรางวัลของคุณ

การอ้างอิง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณต้องการอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราครอบครองอยู่ หรือต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการสอบถามผ่านกระบวนการที่บริษัทของเรากำหนด หลังจากยืนยันความถูกต้องของตัวตนของบุคคลที่ทำการร้องขอแล้ว เราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่คุณ หรือแก้ไข/ลบข้อมูลดังกล่าวภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผล

ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า

หากคุณต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อแผนกที่ตอบรับการสอบถามของคุณ หรือรายละเอียดของข้อมูลการติดต่อที่บริษัทของเรามอบให้กับคุณ ที่คุณได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวกับเราไว้

หากคุณไม่ทราบว่าต้องติดต่อฝ่ายใด หรือหากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้บนเว็บไซต์ของเรา โปรดใช้แบบฟอร์มสำหรับสอบถาม

การจัดการข้อมูลส่วนตัว

ผู้ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น รักษาการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมไว้อย่างเข้มงวด และให้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการใช้งาน การเปิดเผย หรือการดัดแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการโพสต์ข้อตกลงการใช้งานเฉพาะบนเว็บไซต์ ข้อตกลงการใช้งานดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

การดูแลข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณทำการสอบถาม ขอแคตตาล็อก หรือเมื่อเราชักชวนผู้เข้าร่วม ฯลฯ คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยการปรับใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การใช้ Web Beacon

Web Beacon ได้ฝังตัวอยู่ในบางหน้าของเว็บไซต์ของเราเพื่อตรวจสอบว่ามีการเข้าชมแต่ละเพจเป็นจำนวนกี่ครั้ง ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้รับจากการใช้ Web beacon จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ฯลฯ การโฆษณา ฯลฯ สำหรับเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทพันธมิตรของเราอาจปรากฏโดยยึดตามประวัติการเรียกดูบนเว็บไซต์ของเรา ฯลฯ

การบันทึกการเข้าใช้

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา การบันทึกการเข้าใช้ รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณจะถูกบันทึก ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา แต่ไม่ได้ใช้สำหรับระบุตัวตนผู้ใช้ ยกเว้นสำหรับเพจต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้อื่นๆ

ข้อมูลส่วนตัวจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีใดๆ ก็ตาม สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่นซึ่งได้รับการแนะนำบนเว็บไซต์ของเรา

ความเข้าใจอื่นๆ

บริษัทของเราพยายามอย่างมากในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในขณะที่ข้อมูลนั้นถูกส่งยังเรา ลูกค้าแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งผ่านข้อมูลที่ปลอดภัย เรากระตุ้นให้คุณคำนึงถึงข้อควรระวังที่เหมาะสมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในขณะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต บริษัทของเราอาจเปลี่ยนแปลง "นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้" ได้ตลอดเวลา ในกรณีนี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อถูกประกาศลงบนเว็บไซต์ของบริษัทของเรา