altaltalt

Tầm nhìn

Cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người

View more

Tập đoàn DENSO

Chúng tôi hiểu rõ cái được mọi người đánh giá cao là gì.

View more

Lĩnh vực kinh doanh

Chúng tôi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn bằng khả năng hiện thực hóa.

View more

Cơ hội nghề nghiệp

Sản xuất tốt hơn là từ việc phát triển nguồn nhân lực tốt hơn.

View more

Pick up

Trang web thương hiệu DENSO

Chúng tôi kiến tạo tương lai, bằng chính bàn tay và trái tim mình

News

alt

Giới thiệu về DENSO

Chúng tôi nhận ra những gì mọi người coi trọng.

alt

Giới thiệu doanh nghiệp

Các giải pháp của DENSO sẽ giúp mọi người cảm thấy yên tâm trong cuộc sống hàng ngày mọi lúc mọi nơi.

alt

Cơ hội nghề nghiệp

Tương lai của chúng ta được định hình và định hướng bởi mọi người.
Đây là lý do tại sao DENSO tập trung mạnh mẽ vào sự phát triển và tiến bộ tăng trưởng cá nhân.