DRIVEN BASE
alt

DENSO tại Việt Nam

DENSO tại Việt Nam

2001 Thành lập

 • at-a-glance-img-established

DENSO tại Việt Nam

Công ty TNHH DENSO Việt Nam được thành lập ngày 4/10/2001 (thời điểm chính thức nhận giấy phép đầu tư) tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Hoạt động Monozukuri tại DENSO Việt Nam

 • at-a-glance-img-making

Giới thiệu hoạt động Monozukuri tại DENSO Việt Nam

Đối với DENSO Việt Nam, Monozukuri là việc tạo ra các sản phẩm mang giá trị thương hiệu của DENSO, được thực hiện bằng cách kết hợp hài hòa kỹ năng của con người và kỹ thuật dựa trên nền tảng chính là con người. Với đặc thù của người Việt Nam là tỉ mỉ trong thao tác tay, luôn mài rũa kỹ năng và bằng năng lực kỹ thuật có thể phát huy không giới hạn đặc trưng của thiết bị, mỗi thành viên tại DENSO Việt Nam đang làm việc với sự tự hào và tinh thần trách nhiệm cao nhất để tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt mang tầm thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đem lại cho cán bộ công nhân viên cuộc sống hạnh phúc và đóng góp cho xã hội.

2,783 nhân viên

 • at-a-glance-img-employees

Vượt qua giới hạn của bản thân, tin tưởng vào tiềm năng của bản thân để nâng cao năng lực.

Ở DENSO Việt Nam chúng tôi tin tưởng và trân trọng sự sáng tạo của những cán bộ công nhân viên đang ngày đêm cống hiến cho những sản phẩm cải tiến công nghệ, tạo ra những linh kiện và thiết bị tối ưu cho một cuộc sống văn minh, thân thiện.

Tính bền vững

Hoạt động CSR tại DENSO Việt Nam

Chúng tôi sẽ tích cực đóng góp vì sự phát triển bền vững của cộng đồng

  • alt

  Đóng góp cho xã hội

  Chia sẻ lợi ích kinh doanh cho sự phát triển của cộng đồng là hướng đi mà Công ty đã lựa chọn. Từ những ngày đầu thành lập tới nay, chúng tôi đã và đang đi theo định hướng này bằng những hành động thiết thực và đầy ‎ý nghĩa.

  • alt

  Bảo vệ môi trường

  Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, chúng tôi cam kết xây dựng một nhà máy sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi luôn hướng tới nền kinh tế xã hội mang hình thái tái sử dụng nguồn tài nguyên, nỗ lực bảo vệ môi trường

  • alt

  An toàn giao thông

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng xã hội hiện đại, tăng cường giáo dục và nhận thức về an toàn giao thông là yêu cầu bức thiết nhằm tạo ra một xã hội an toàn nơi con người cùng sống trong hạnh phúc.

Khác