DRIVEN BASE

Trung tâm Thiết kế

Trung tâm Thiết kế được thành lập vào tháng 10 năm 2001. Chúng tôi nỗ lực đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô thông qua hoạt động thiết kế.

  • design-center-img-visual-vi

1. Giới thiệu Trung tâm Thiết kế

Môi trường làm việc tại Trung tâm Thiết kế

2. Lịch sử Trung tâm Thiết kế

3. Hoạt động đào tạo

Nhiệm vụ của DC là xây dựng một xã hội tốt đẹp bằng cách phát triển giá trị bản thân cùng với tầm nhìn cho tương lai.

4. Hoạt động tại Trung tâm Thiết kế

5. Địa điểm

Trung tâm Thiết kế

Địa chỉ: Lô E1 - Khu công nghiệp Thăng Long- Đông Anh - Hà Nội
Tel: +84-4-3881 1608
Fax: +84-4-3881 3207