Thế mạnh của chúng tôi

DENSO chuẩn bị một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ kế tiếp thông qua cam kết bảo vệ cuộc sống và giữ gìn trái đất. Chúng tôi tin tưởng các thế mạnh riêng của mình về nghiên cứu, sản xuất và nhân lực sẽ biến mọi thứ thành hiện thực.

Nghiên cứu và Phát triển

DENSO chế tạo ra các công nghệ và sản phẩm hàng đầu thế giới, giúp tăng cường an ninh và an toàn đồng thời giảm thiểu tác động đối với môi trường thông qua cam kết của chúng tôi về hoạt động nghiên cứu và phát triển mang tính đột phá.

Sản xuất

Các sản phẩm và linh kiện cải tiến chỉ có thể trở thành hiện thực nếu chúng có thể được sản xuất. Tại DENSO, các kỹ thuật viên và kỹ sư của chúng tôi kỳ công chế tạo và hoàn thiện từng chi tiết của các hệ thống sản xuất nhằm cho phép tạo ra những công nghệ và sản phẩm tốt nhất. 

Nhân lực

Phải có con người thì mới có ý tưởng và sản phẩm cải tiến. Chính vì vậy mà DENSO luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu trong các chính sách quản lý của mình.