DRIVEN BASE

HỖ TRỢ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

DENSO Việt Nam luôn chú trọng phát triển đào tạo nguồn nhân lực. Tại DENSO Việt Nam, mọi nhân viên đều được tạo cơ hội phát triển thành những nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm.

Đối tác

DENSO Việt Nam hiện đang phối hợp với Trung tâm Satitech thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) để triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong chương trình Đổi mới công nghệ Quốc gia.

Chương trình đào tạo

Chúng tôi thực hiện đào tạo dựa trên 2 hình thức: đào tạo tập trung và đào tạo tại chỗ. Các chương trình đào tạo này được đúc kết từ những tinh hoa của Tập đoàn DENSO và được điều chỉnh để phù hợp với các Doanh nghiệp Sản xuất Việt Nam nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chương trình đã triển khai

Chúng tôi đã tổ chức thành công chương trình thí điểm và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp tham gia.