Dấu hoa thị (*) biểu thị các mục nhập bắt buộc

Danh mục *
Tên*

Các điểm cần lưu ý về câu trả lời từ công ty chúng tôi.

  1. Tùy theo tính chất câu hỏi của bạn, bạn có thể nhận được câu trả lời qua thư bưu điện, điện thoại hoặc fax. Xin lưu ý rằng trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ in lại hoặc sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
  2. Tất cả các câu trả lời đều được soạn riêng nhằm giải đáp thắc mắc cụ thể của bạn. Bạn không được sử dụng nội dung của các câu trả lời, dù toàn bộ hay một phần, cho các mục đích khác hay tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự chấp thuận của DENSO.
  3. Mặc dù các bộ phận chuyên trách sẽ cố gắng trả lời câu hỏi hoặc đề xuất của bạn sớm nhất có thể, một số câu hỏi có thể cần có thêm thời gian và chúng tôi không đảm bảo sẽ trả lời tất cả các yêu cầu. Xin lưu ý rằng những câu hỏi chúng tôi nhận được vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày quốc lễ, kỳ nghỉ lễ cuối năm đến đầu Năm Mới và các ngày lễ mùa hè sẽ được giải quyết vào ngày làm việc sau đó.