Nhà đầu tư

Trang này sẽ chuyển sang trang web DENSO Toàn cầu.

Kể từ khi thành lập năm 1949, DENSO đã thúc đẩy sự phát triển của ngành thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển mang tính tiên phong và những sản phẩm chất lượng.

Chúng tôi cam kết tạo ra một cơ cấu kinh doanh hợp lý và tinh gọn, tăng cường hơn nữa sự phát triển về công nghệ và mở rộng kinh doanh sang các thị trường mới nổi.

Vui lòng xem Trang web toàn cầu của chúng tôi để biết các báo cáo tình chính, báo cáo thường niên trước đây và thông tin về nhà đầu tư.