Sản phẩm tiêu dùng

DENSO cung cấp các hệ thống phục vụ cho mục đích sử dụng hàng ngày bao gồm thiết bị điều hòa không khí gia đình, cũng như các hệ thống công nghiệp. Chúng tôi đã phát triển những hệ thống này bằng cách vận dụng năng lực chuyên môn về công nghệ đạt được ở lĩnh vực ô tô.
Xin lưu ý rằng một số sản phẩm chỉ được cung cấp ở Nhật Bản.