DENSO na první pohled

Společnost DENSO je předním dodavatelem pokročilých technologií, systémů a součástí pro významné výrobce automobilů. Chceme, aby naše špičkové technologie a produkty pomáhaly učinit ze světa lepší místo.

DENSO v Evropě

Založení v roce 1972

Trvalé rozšiřování po celé Evropě

Protože to bylo Holandsko, kdo v 17. století poprvé představil japonskou kulturu Evropě, otevřela společnost DENSO svou první evropskou kancelář v roce 1972 v hlavním městě Nizozemí, Amsterdamu. O rok později vzniklo v holandském Veespu regionální ústředí společnosti pod názvem Nippondenso (nyní DENSO Internation Europe). Od té doby se DENSO výrazně rozrostlo a provozuje prodejní pobočky a výrobní závody po celé Evropě.

Rozmanitost je naší hnací silou

Jazyková, kulturní i místní rozmanitost

Do evropské skupiny DENSO spadá 29 společností, které působí na vice než 40 místech (údaj platný k 31. 3. 2016) a v nichž se hovoří čtrnácti jazyky (vlastně 15, pokud do tohoto výčtu zahrneme i aktivity společnosti v Maroku). K této různorodosti navíc přičtěte značné kulturní rozdíly panující mezi severem a jihem a západem a východem Evropy. Proto říkáme, že „rozmanitost je naší hnací silou”.

17,071 zaměstnanců v 44 pobočkách

Naplňování potřeb místních společenství v celé Evropě

Společnost DENSO nadále rozšiřuje svoje aktivity v Evropě tak, aby byla co nejblíže zákazníkovi, získala si jeho důvěru a udržela si pověst spolehlivého dodavatele. DENSO také klade důraz na rozvoj lidských zdrojů, které jsou základním vkladem do budoucnosti.

DENSO in Czech Republic

2001 založení

Kvalita jako nedílná součást

V DENSO Manufacturing Czech prošlo oddělení kvality třemi důležitými mezníky. Poprvé spatřilo světlo světa v roce 2002 jako součást nové výroby. V té době sloužila laboratoř pouze pro potřeby sériové výroby. Pak na přelomu let 2011/2012 na základě potřeb firmy a požadavků zákazníků došlo k první rekonstrukci. Posledním mezníkem bylo dokončení rekonstrukce v roce 2016 a otevření nové laboratoře, které spojilo její sériovou a předsériovou část. Ve všech českých DENSO závodech je právě kvalita nedílnou součástí všech aktivit.

Tradice inženýrství

Design Center se zaměřuje na všechny úhly

Česká republika má dlouhou tradici v průmyslovém inženýrství. Úkolem designového centra je vytvářet klimatizační jednotky a tepelné výměníky s ohledem na přání zákazníka a s ohledem na vnitřní normy, kvalitu a náklady.

3,000 zaměstnanců na 4 pracovištích

Trénink jádrem rozvoje

Hlavním posláním Tréninkového centra je především poskytovat adekvátní technické vzdělání zaměstnancům na různých pracovních pozicích a tím podporovat činnost jednotlivých oddělení, s cílem co nejvíce se přiblížit skutečné praxi. I z tohoto důvodu je TC vybaveno nejmodernějšími technologiemi, používanými zde jako výukové pomůcky.